Web Analytics
Chúc quý khách hàng luôn bình an trong tình yêu Thiên Chúa

TƯỢNG CÁC THÁNH

Nói về đạo Công giáo ai cũng có thể hình dung ra được hình ảnh của chúa Giêsu Kitô, hình ảnh của đức mẹ Maria và thánh Giuse.

Nhưng những vị thánh khác cũng là một phần của đạo Công giáo, họ đã cống hiến đời mình cho việc truyền đạo một cách lặng lẽ.

Họ đã bước tiếp con đường Chúa đã đi với mục đích cao cả là đem lại sự bình an cho nhân loại.

Những vị thánh này không cầu vinh danh lợi lộc, chỉ cầu sao cho thế giới biết tôn thờ Thiên Chúa, biết yêu thương lẫn nhau.

Ở Việt Nam chúng ta mỗi nơi sẽ biết về một vài vị thánh nhất định và lấy tên thánh làm thánh bổn mạng cho gia đình, cho giáo họ.

Cơ sở tượng Vũ Đức xin giới thiệu một số vị thánh mà được nhiều người biết đến trong cộng đoàn Công giáo.

Thánh Phero 1m6

5.000.000₫
5.000.000₫

Thánh Phanxico 40cm

150.000₫
150.000₫

Thánh Vinh Sơn 80cm

1.000.000₫
1.000.000₫

Thánh Vinh Sơn 60cm

550.000₫
550.000₫

Thánh Vinh Sơn 50cm (Vicente)

350.000₫
350.000₫

Thánh Micae Đích và thánh Anton Mỹ

Liên hệ

Thánh Teresa 80cm (hài đồng Giesu)

800.000₫
800.000₫

Thánh Phero 1m

1.300.000₫
1.300.000₫

Thánh Phero 60cm giả đồng

450.000₫
450.000₫

Tượng thánh Phero 80cm

800.000₫
800.000₫

Thánh Phero 1m giả gỗ

1.400.000₫
1.400.000₫

Thánh Phero 60cm màu đỏ

350.000₫
350.000₫

Thánh Phalo 40cm giả gỗ

200.000₫
200.000₫

Thánh Phalo 1m6

5.000.000₫
5.000.000₫

Thánh Phalo 80cm

800.000₫
800.000₫

Thánh Pha0lo 1m giả đồng

1.400.000₫
1.400.000₫

Tượng Canve 80cm

800.000₫
800.000₫

Thiên thần Micae 1m2

2.500.000₫
2.500.000₫

Thánh Anna 40cm

250.000₫
250.000₫

Thiên thần Micae 1m6

5.500.000₫
5.500.000₫

Tượng Micae 1m

1.700.000₫
1.700.000₫

Phero Khắc Tự 70cm

450.000₫
450.000₫

Thánh Gioan Baotixita 40cm giả gỗ

200.000₫
200.000₫

Thánh Gioan Baotixita 70cm

450.000₫
450.000₫

Thánh Gioan Baotixita 50cm

250.000₫
250.000₫

Cha Bửu Diệp 1m6 xi măng

8.000.000₫
8.000.000₫

Phero Khắc Tự 50cm

250.000₫
250.000₫

Thánh Augustino 80cm

800.000₫
800.000₫

Thánh Vinh Sơn 50cm

250.000₫
250.000₫

Thánh Teresa 50cm

250.000₫
250.000₫

Thánh Anton 60cm giả đồng

450.000₫
450.000₫

Tượng Phaolo 50cm

250.000₫
250.000₫

Thánh Phanxico Xavie 1m

1.300.000₫
1.300.000₫

Thánh Anton 60cm

350.000₫
350.000₫

Tượng Micae 80cm

900.000₫
900.000₫

Thánh Anton 50cm

250.000₫
250.000₫

Thánh Anton 1m6 nhiều mẫu

5.000.000₫
5.000.000₫

Thánh Lê Tuỳ 50cm

250.000₫
250.000₫

Thánh Anton 80cm

800.000₫
800.000₫

Thánh Anna 50cm

250.000₫
250.000₫

Thánh Gioan Baotixita 40cm

150.000₫
150.000₫

Thánh Đa Minh 50cm

350.000₫
350.000₫

Thánh Anton 1m2

2.300.000₫
2.300.000₫
zalo-img.png